fbpx
Pliki do pobrania
przydatne dokumenty do pobrania

Jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej lub zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Chcesz korzystać z serwisu e-kartoteka? A może potrzebujesz wypełnić wniosek, deklarację lub oświadczenie? Z myślą o Tobie przygotowaliśmy kilka przydatnych dokumentów, które możesz pobrać i wydrukować.

PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami Ewa Głowacka informuje, że wkrótce udostępni elektroniczny dostęp do kartotek nieruchomości, którego bezpieczeństwo i łatwość obsługi zapewnia internetowy serwis e-kartoteka.

Jeżeli nie masz jeszcze dostępu do serwisu e-kartoteka zapoznaj się z regulaminem usługi a następnie pobierz, wypełnij i podpisz formularz (pliko możesz pobrać poniżej w formacie Word lub PDF). Wypełnione oświadczenie dostarcz do PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami Ewa Głowacka w Kielcach, przy ulicy Staszica 1 lok. 111.

PLIKI DO POBRANIA

Oświadczenie dotyczące liczby osób zamieszkujących w mieszkaniu (plik zostanie udostępniony wkrótce)

INTERNETOWY SYSTEM AKTÓW PRAWNYCH

Więcej ustaw i rozporządzeń znajdziesz w Internetowym Systemie Aktów Prawnych (ISAP) redagowanym przez zespół specjalistów w Ośrodku Informatyki Kancelarii Sejmu. ISAP jest częścią Systemu Informacyjnego Sejmu. Baza ISAP zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2019 poz. 1461), w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim, wydawanych przez Rządowe Centrum Legislacji. Akty normatywne i inne akty prawne podlegające ogłoszeniu, ogłasza się w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. 2020 poz. 346).

PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami Ewa Głowacka
error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem