fbpx
Ceny gazu dla wspólnot mieszkaniowych jak dla gospodarstw domowych?

Drastyczny wzrost cen gazu od 1 stycznia 2022 roku? - PGNiG Obrót Detaliczny każdego klienta spełniającego kryterium odbiorcy końcowego dokonującego zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym rozlicza według taryfy zatwierdzonej przez Urząd Regulacji Energetyki, także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe - podała w komunikacie spółka Obrót Detaliczny.

– Taryfa, zgodnie z przepisami prawa, przeznaczona jest dla odbiorców końcowych dokonujących zakupu paliw gazowych wyłącznie w celu ich zużycia w gospodarstwie domowym. PGNiG Obrót Detaliczny każdego klienta spełniającego powyższe kryterium rozlicza według cen i stawek określonych w Taryfie. Także spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, spełniające taki warunek, składają stosowne oświadczenie w tym zakresie – napisała spółka PGNiG Obrót Detaliczny w komunikacie.

Dodano, że wśród klientów PGNiG Obrót Detaliczny są wspólnoty mieszkaniowe składające się tylko z gospodarstw domowych i są one objęte taryfą.

PGNiG OD zastrzega jednocześnie, że jeżeli jakakolwiek tego typu wspólnota jest objęta cennikiem dla biznesu, wynika to tylko i wyłącznie z deklaracji, którą sama przedłożyła firmie, która zapewne odzwierciedla okoliczność, iż gaz nie jest pobierany tylko na potrzeby zużycia w gospodarstwie domowym.

– Jednocześnie pragniemy zauważyć, iż w latach ubiegłych, kiedy dla klienta biznesowego możliwym było uzyskanie cen korzystniejszych od ceny taryfowej, były przypadki spółdzielni i wspólnot wnioskujących o takie właśnie wyceny, deklarujących zużywanie gazu na inne potrzeby – napisano.

Z informacji przekazanych w komunikacie wynika ponadto, że spośród ponad 7,1 mln klientów PGNiG OD, około 6,85 mln stanowią gospodarstwa domowe, którym gaz jest sprzedawany na podstawie obowiązującej taryfy zaakceptowanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Pozostałą część, a więc około 290 tys. odbiorców stanowią pozostali klienci, którzy nie są objęci taryfą.

– Pragniemy w tej sytuacji podkreślić, że gospodarstwa domowe, objęte taryfą, stanowią ponad 95 proc. naszych klientów, co pokazuje skalę ochrony polskich rodzin przed drastycznymi podwyżkami cen, płynącą z ostatniej nowelizacji prawa energetycznego – napisano w komunikacie.

PGNiG OD wskazało też, że zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz Komunikatami Prezesa URE – które spółka w pełni respektuje, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe składające się w całości tylko z gospodarstw domowych od 2018 roku mogą występować o rozliczanie ceny gazu zgodnie z obowiązującą taryfą.

Spółka podkreśla, że inni klienci, których sytuacja jest obecnie opisywana w mediach (np. jednostki samorządu terytorialnego), w dużej części otrzymują od PGNiG Obrót Detaliczny oferty w drodze przetargu.

– Oznacza to, że w obecnej sytuacji rynkowej, zasady kwalifikowania i w konsekwencji wyceniania przez PGNiG Obrót Detaliczny oraz naszych konkurentów są takie same. Przypadki, w których przetarg wygrało PGNiG Obrót Detaliczny potwierdzają, że ceny oferowane przez naszą spółkę są i tak bardziej korzystne niż oferowane przez naszą konkurencję” – dodano.

Ceny gazu dla wspólnot mieszkaniowych jak dla gospodarstw domowych?

Urząd Regulacji Energetyki tłumaczy natomiast, że kiedy faktycznym odbiorcą gazu np. we wspólnocie mieszkaniowej są gospodarstwa domowe a gaz używany jest wyłącznie na ich potrzeby, to sprzedawca gazu ma obowiązek stosować taryfy URE.

Urząd na swojej stronie internetowej odniósł się do wątpliwości związanych ze stosowaniem taryf gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE w przypadkach, gdy gaz jest dostarczany do budynków wielolokalowych, w których odbiorcą jest właściciel lub zarządca budynku.

Ma to związek z nowelą Prawa energetycznego z 30 listopada 2016 r., kiedy to ustawodawca wyłączył od 1 października 2017 r. zatwierdzanie paliw gazowych z kompetencji Prezesa URE. Wprowadzono okres jednak przejściowy – do 31 grudnia 2023 – w którym Prezes URE zatwierdza taryfy dla odbiorców w gospodarstwach domowych.

Urząd wyjaśnił na swej stronie, że we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych są m.in. są takie gospodarstwa domowe, które ze względu na uwarunkowania techniczne nie kupują same gazu a robią to za nich wspólnota lub spółdzielnia.

– W ocenie Prezesa URE także w takich przypadkach, kiedy faktycznym odbiorcą (beneficjentem) jest gospodarstwo domowe sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie – podkreślono.

W komunikacie Prezesa URE (nr 76/2018) ws. zakresu stosowania taryf dla paliw gazowych zatwierdzanych przez Prezesa URE czytamy, że w okres przejściowy (do 31 grudnia 2023 r.) powinien dotyczyć wszystkich przypadków, gdy zakup gazu dokonywany jest wyłącznie w celu jego zużycia w gospodarstwie domowym.

– To z kolei oznacza, że sprzedawca gazu ma obowiązek stosować w rozliczeniach ceny gazu ustalone w zatwierdzonej taryfie zarówno gdy odbiorcą jest mieszkaniec domu jednorodzinnego jak również w przypadku, gdy w imieniu odbiorców w gospodarstwach domowych zamieszkujących budynek wielolokalowy stroną umowy ze sprzedawcą jest np. wspólnota mieszkaniowa lub spółdzielnia mieszkaniowa. Przy czym w drugim z wymienionych przypadków obowiązek stosowania w rozliczeniach cen zatwierdzanych przez organ regulacyjny dotyczy wyłącznie ilości gazu nabywanego w sytuacji, kiedy faktycznym odbiorcą (beneficjentem) jest gospodarstwo domowe – wskazano.

Z piątkowej (31 grudnia 2021 r.) wypowiedzi rzecznika rządu Piotra Müllera wynika, że Urząd Regulacji Energetyki ma zweryfikować, czy umowy na gaz do ogrzewania mieszkań są skonstruowane tak, aby klienci indywidualni płacili stawki za gaz wynikające z taryfy dla takich odbiorców.

– URE będzie podejmował działania, aby tam gdzie, de facto, mamy do czynienia z klientami indywidualnymi, a nie z klientami firmowymi, komercyjnymi, żeby takie opłaty zastosować, więc te kontrole i te weryfikacje będą odbywały się od stycznia, kiedy będziemy widzieć, czy te przepisy są naruszane – powiedział rzecznik.

Rzecznik odpowiadał na pytanie, dlaczego podwyżki cen gazu dla wspólnot, które mają własne kotłownie gazowe, wykorzystywane do ogrzewania mieszkań indywidualnych, są wyższe od tych zastosowanych wobec indywidualnych odbiorców.

– W wielu sytuacjach, (…) mamy do czynienia z kwestią tego, czy ktoś jest stroną umowy jako wspólnota czy jako klient indywidualny. To co jest teraz istotne, to uregulowanie, czy właściwie podpisanie nowych umów przez te wspólnoty, albo zindywidualizowanie tych rachunków tak, żeby to był klient indywidualny – dodał.

Podkreślił, że żaden klient indywidualny, jeżeli ma podpisaną umowę nie może mieć wyższej opłaty niż taka, którą zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki.

Dodał, że część podmiotów takich jak duże spółdzielnie mieszkaniowe, czy duże wspólnoty, nie zareagowały odpowiednio jeżeli chodzi o weryfikację nowych umów, tak aby one dotyczyły wprost klientów indywidualnych.

W komunikacie Prezesa URE dodaje się, że w przypadkach „gdy paliwo gazowe kupowane przez odbiorcę będącego właścicielem lub zarządcą budynku wielolokalowego jest wykorzystywane w celu wytwarzania ciepła, wyłącznie na potrzeby gospodarstw domowych w budynku, rozliczenia winny być dokonywane zgodnie z cenami zatwierdzonymi przez Prezesa URE w taryfie”.

– Natomiast, gdy paliwo gazowe jest nabywane w celach innych niż w zakresie obsługi gospodarstw domowych w tym budynku nie ma obowiązku rozliczania tej części kupionego gazu wg cen taryfowych, zatwierdzonych przez Prezesa URE. Nie ma obowiązku dokonywania rozliczeń po cenach taryfowych także w sytuacji, gdy nabywane paliwo gazowe jest wykorzystywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej – zaznaczono.

W komunikacie URE przypomniał, że Prawo energetyczne stanowi, iż karze pieniężnej podlega ten, kto stosuje ceny lub stawki opłat wyższe od zatwierdzonych lub stosuje taryfę niezgodnie z określonymi w niej warunkami.

Urząd Regulacji Energetyki zwraca uwagę, obowiązek stosowania taryf dla spółdzielni i wspólnot dotyczy wyłącznie używania gazu na potrzeby w gospodarstwach i każdy przypadek musi być rozpatrywany indywidualnie.

– Jeżeli natomiast w lokalu wchodzącym w skład budynku wielolokalowego jest zarejestrowana działalność gospodarcza, co do zasady, wyklucza to możliwość rozliczenia zużycia gazu w takim lokalu z zastosowaniem taryfy zatwierdzonej przez organ regulacyjny – wyjaśniono.

Urząd wskazał, że w takich przypadkach należy porozumieć się ze sprzedawcą, co do ewentualnego określenia sposobu weryfikacji ilości gazu nabywanego na cele zużycia w gospodarstwach domowych w takim budynku i na inne cele.

Urząd Regulacji Energetyki poinformował, że miesięczne rachunki gospodarstw domowych używających gazu od 1 stycznia 2022 roku wzrosną o około:
0
w przypadku używania gazu do przygotowania posiłków (taryfa W-1)
0
w przypadku używania gazu do przygotowania posiłków oraz podgrzewania wody (taryfa W-2)
0
w przypadku używania gazu do przygotowania posiłków i podgrzewania wody oraz ogrzewania domu (taryfa W-3)
PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami Ewa Głowacka
error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem