fbpx
URE opublikował maksymalne ceny ciepła / PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami

Znane są już maksymalne ceny dostaw ciepła poszczególnych dostawców. Nowe stawki obowiązują od 1 marca 2023 roku.

Zgodnie z ustawą o wsparciu odbiorców ciepła Urząd Regulacji Energetyki opublikował maksymalne ceny dostaw ciepła poszczególnych dostawców, które będą obowiązywać od 1 marca 2023 roku. Są to ceny obowiązujące 30 września 2022 roku powiększone o 40 procent.

– Zestawienie wartości cen i stawek opłat wszystkich koncesjonowanych firm ciepłowniczych,  wytwórców i dystrybutorów, będzie podstawą do wyliczenia przez sprzedawców ceny maksymalnej dla odbiorców ciepła – podkreślił URE.

Zgodnie z ustawą regulator na opublikowanie tych danych miał 10 dni od wejścia w życie ustawy.

Wykaz zawiera stosowane na dzień 30 września 2022 roku przez koncesjonowane przedsiębiorstwa ciepłownicze zgodnie z zatwierdzonymi taryfami ceny: za zamówioną moc, ciepła i nośnika ciepła, oraz stawki opłat, które zostały powiększone o 40 procent.

Jak przypomniał URE, opublikowane ceny i stawki są maksymalnymi kwotami netto, jakie poszczególne przedsiębiorstwa ciepłownicze mogą stosować do końca 2023 roku w rozliczeniach z odbiorcami takimi jak: gospodarstwa domowe; szpitale; żłobki; przedszkola; szkoły; domy pomocy społecznej i inne instytucje użyteczności publicznej; wspólnoty mieszkaniowe; spółdzielnie mieszkaniowe, które zapewniają dostawy ciepła do lokali mieszkalnych i lokali instytucji użyteczności publicznej.

Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o wsparciu odbiorców ciepła, przepisy stanowią, że w rozliczeniach z odbiorcami stosowany jest najkorzystniejszy dla nich z trzech obowiązujących systemów wsparcia. Pierwszy przewiduje, że cena wytwarzania ciepła – bez uwzględniania kosztów dystrybucji – nie mogła przekroczyć ustawowego pułapu 150,95 zł za gigadżul ciepła wytwarzanego w źródłach gazowych lub olejowych, a także 103,82 zł za gigadżul z pozostałych źródeł. Jednocześnie ceny netto nie mogą wzrosnąć więcej niż 40 procent w stosunku do cen z 30 września 2022 roku. Trzecia możliwość bazuje wprost na zatwierdzanych przez Prezesa URE taryfach firm ciepłowniczych.

Przepisy przewidują ponadto, że jeśli cena wyliczona według nowych zasad okaże się niższa niż płacona przez odbiorców od początku października 2022 roku, to ich rachunki zostaną wstecznie skorygowane.

Wszyscy odbiorcy ciepła, których rachunki ulegną obniżeniu w związku z wprowadzeniem nowych zasad, zostaną o tym poinformowani przez przedsiębiorstwa ciepłownicze. Z kolei wspólnoty mieszkaniowe czy spółdzielnie, jako klienci firm ciepłowniczych, muszą poinformować swoich lokatorów o nowych cenach i stawkach opłat za ciepło – podkreślił URE.

źródło: PAP / fot. Canva

37.02 zł/GJ
15 października 2022 roku cena wytwarzania ciepła przez Elektrociepłownię Kielce wzrosła z 37,02 do 57,45 zł/GJ
740.4 zł/GJ
energia cieplna mierzona jest w gigadżulach (GJ). W Kielcach cena wytworzenia jednego GJ wynosi 57,45 zł. W sezonie grzewczym do ogrzania mieszkania o powierzchni 40 metrów kwadratowych potrzeba średnio 20 GJ, co przy obecnych cenach kosztuje 1 149 zł (przed podwyżką: 740,40 zł)
PRO-house Zarządzanie Nieruchomościami Ewa Głowacka
error: Treść jest chroniona przed kopiowaniem